ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Editör

Dr. Samet KILIÇ

Editör Yardımcısı

Haydar Cumhur KIZILKAYA

ORDU- TÜRKİYE/ 2018 ARALIK

Kapak İçindekiler

Geçmişten Günümüze Edebiyatımızda Dirijizm (1-10)
From The Past To Our Day Dirijism
Samet KILIÇ

Özet  Abstract  Tam Metin

Dursun Ali Akınet’in Bazı Şiirlerinde Ordu İli Ve Yöresine Ait Yöresel Sözcük Kullanımları (11-17)
Places Of Sıtuatıon In The Regıon Of Ordu And Some Of The Regıon Of Dursun Ali Akınet
Haydar Cumhur KIZILKAYA

Özet  Abstract  Tam Metin

Urumların Tarihi Ve Kültürü (18-23)
Hıstory And Culture Of Urums
M. Akif KORKMAZ

Özet  Abstract  Tam Metin

Üç Akıl Masalının Ulubey (Ordu) Ve Yusufeli (Artvin) Varyantının Mukayesesi (24-32)
The Comparıson Of Ulubey (Ordu) And Yusufeli (Artvin) Varıante Of Three Mınd Folk Tales
Mustafa EREN

Özet  Abstract  Tam Metin

Yahudilerin Heterotopie İle Ütopya Arasında Süren Yaşamı Getto İle Schtetl Arasındaki Yahudi Müziği (33-50)
The Lıvıng Lıfe Of The Jews Between Heterotopye And Topopıa Jewısh Musıc Between Getto And Schtetl
Philip V. BOHLMAN- Çev. M. Akif KORKMAZ

Özet  Abstract  Tam Metin