Değerli Bilim İnsanları,

Halkbilimi, milletlerin kültür varlıklarını derleyen, derlenen malzemeleri inceleyen ve kültürel aktarımın devamlılığı adına çalışmalar yapan bir bilim dalıdır. Dünya üzerinde halkbilimi alanında pek çok çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Son yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler, iletişimin hızlı ve kolay hâle gelmesi ile küresel bir kültür meydana gelmiştir. Bu küresel kültür, dünyanın farklı iki noktasındaki kişilerin aynı anda aynı içeriklere ulaşabilmesi ve sonucunda benzer duyguları yaşamasından ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan küresel kültür, milletlerin kültürel varlıklarını geleceğe aktarma hususunda yapılan ve yapılacak çalışmalarda analitik yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin kültürel aktarım üzerindeki etkilerini araştırmak ve ortaya çıkan problemlere çözüm önerileri üretmek de bilim insanlarına düşmektedir.

Halkbilimi Araştırmaları Derneği, başta Türkiye ve Türk Dünyası olmak üzere, toplumsal ve kültürel değişimin halkbilimine etkisini araştırmak, yaşanan güncel kültürel problemlere çözüm önerileri sunmak ve kültürel aktarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.  Dernek bilimsel çerçevede projeler üretmeyi, akademik etkinlikler düzenlemeyi ve süreli yayınlar çıkarmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Halkbilimi Araştırmaları Derneği’nin yayın organı olarak Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi kurulmuş ve bilim dünyasının hizmetine sunulmuştur.

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, dünya ölçeğinde halkbilimi alanındaki problemleri tespit etmek, uluslararası arenada halkbilimi üzerine ortak fikirler üretmek, halkbilimi alanına yeni bakış açıları getirmek ve tüm dünyadaki halkbilimi araştırmacılarına ulaşmak amacıyla 2019 yılının mayıs ayında manifesto sayısı çıkartmaya karar vermiştir. Manifesto sayısı için aşağıda yer alan konu başlıkları çerçevesinde bir yazı hazırlanması ve yazınızın 10 Mayıs 2019 tarihine kadar Dergipark üzerinden pdf formatında sisteme yüklenmesi bizleri mutlu edecektir. Hakem sürecinden geçen yazılar elektronik ve talebe göre basılı olarak bilim dünyasına kazandırılacaktır. Desteğiniz ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

KONU BAŞLIKLARI:

1- Halkbiliminin Güncel Problemleri

2- Milletlerin Kültürel Varlıklarının Geleceğe Taşınmasında Problemler ve Çözüm Önerileri

3- Teknolojinin (Görsel ve Sosyal Medya) Kültüre Olan Etkileri

4- Halkbilimi Kuram ve Yöntemleriyle İlgili Problemler

5- Derleme Yöntem ve Metotlarıyla İlgili Problemler

6- Türk Dünyasında Halkbilimi Çalışmaların Güncel Durumu

7- Türk Dünyası Kültür Birliği Fikri ve Birliğin Sağlanmasında Halkbiliminin Rolü

8- Halkbilimi ve Diğer Disiplinlerle Olan İlişkiler

9- Halkbilimin Popüler Kültür, Teknoloji, TV Dizileri ve Bilgisayar Oyunları ve Sanal Dünyayla Mesafesi

 

İletişim: dergi@turkhalkbilimi.org

http://dergipark.gov.tr/uhad

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Editör Kurulu