YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Dr. Samet KILIÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Uz. Haydar Cumhur  KIZILKAYA