HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
Halkbilimi Araştırmaları Derneği 2016 yılında kurulmuş Türk Coğrafyasında kültür araştırmaları yapan uluslararası bir dernektir. Halkbilimi Araştırmaları Derneği gelişen ve büyüyen toplumumuzda kültürel aktarımı sürekli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle globalleşen ve bilgiye erişimin inanılmaz hızlı hale geldiği teknoloji çağında zamanın materyalleri ile kültürel aktarımı çok yönlü çizgide yürütmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda 2016 yılından günümüze derneğimiz birçok proje yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.