YURTİÇİ TEMSİLCİLERİ

Adana-    Prof. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN – Çukurova Üniversitesi – rokusluk@cu.edu.tr

Amasya (1)– Dr. Öğr. Üyesi Orhan Fatih KUŞDEMİR- Amasya Üniversitesi – orhanfatih71@hotmail.com

Amasya (2)– Dr. Öğr. Üyesi Cavit GÜZEL- Amasya Üniversitesi- cavit.guzel@amasya.edu.tr

Ankara– Prof.Dr. Nezir TEMÜR- Gazi Üniversitesi- ntemur@gazi.edu.tr 

Antalya (1)– Dr. Öğr. Üye Nagehan ÇETİN- Antalya Akev Ünverstesi- nagihan-cetin@hotmail.com

Antalya (2)– Dr. Öğr. Üyesi M. Emir İLHAN – Akdeniz Üniversitesi – emirilhan@akdeniz.edu.tr

Ardahan– Dr. Serkan BALCI- Ardahan Üniversitesi- serkanbalci09@hotmail.com

Artvin– Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZDEMİR- Çoruh Üniversitesi- mozdemir@artvin.edu.tr

Aydın– Dr. Öğr. Üyesi Devrim ERTÜRK- Adnan Menderes Üniversitesi- devrim.erturk@deu.edu.tr

Balıkesir-Dr. Öğr. Üyesi Berna AYAZ – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi- serol@bartin.edu.tr

Bartın– Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜMÜŞ- Bartın Üniversitesi – igumus@bartin.edu.tr

Bayburt– Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK- Bayburt Üniversitesi- turgaykabak@gmail.com

Bingöl– Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BARS- Bingöl Üniversitesi- mebars@bingol.edu.tr

Bitlis– Arş. Gör. Oğuz DOĞAN – Bitlis Eren Üniversitesi- odogan@beu.edu.tr

Bolu– Doktorant Ali SEZER – aliszr@outlook.com

Bursa– Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR – Uludağ Üniversiresi- erdem@uludag.edu.tr

Çanakkale– Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİNÇ- On Sekiz Mart Üniversitesi- mustafadinc@comu.edu.tr

Çankırı (1)– Dr. Öğr. Üyesi Seval KASIMOĞLU- Çankırı Karatekin Üniversitesi- sevalkasimoglu@karatekin.edu.tr

Çankırı (2) Arş. Gör. A. Serdar ARSLAN- Çankırı Karatekin Üniverstesi- asarslan@karatekin.edu.tr

Çorum– Dr. Öğr. Üyesi Atiye NAZLI – Hitit Üniversitesi- atiyenazli@hitit.du.tr

Diyarbakır– Dr. Öğr. Üyesi Abdulbasit SEZER- Dicle Üniversitesi- absezer@dicle.edu.tr

Elazığ– Doç.Dr. Ebru ŞENOCAK-  Fırat Üniversitesi- esenocak@firat.edu.tr

Erzurum– Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ- Atatürk Üniversitesi- aoguvenc@atauni.edu.tr

Eskişehir– Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL- Osman Gazi Üniversitesi- onculkursat@yahoo.com

Gaziantep– Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN- Gaziantep Üniversitesi- suleymanfidan@gmail.com

Giresun– Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ- Giresun Üniversitesi- s.kilic@giresun.edu.tr

Hatay– Dr. Alim Koray CENGİZ- Hatay Mustafa Kemal Üniverstesi- cengiz.koray@yahoo.com

Iğdır– Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI- Iğdır Üniversitesi- ismail.abali@igdir.edu.tr

İçel (Mersin) Prof.Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN – Mersin Üniversitesi – nilciblak@gmail.com

İstanbul– Dr. Öğr. Üyesi Esra BİLGE SAVCI – İstanbul Üniversitesi- esra.bilgesavci@istanbul.edu.tr

İzmir (1) Dr. Öğr. Üyesi Gonca KUZAY DEMİR – İzmir Demokrasi Üniversitesi- goncakuzay@hotmail.com

İzmir (2) Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKIN- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi- bulent.akin@ikcu.edu.tr

Karabük– Öğr. Gör. Perihan CALAY- Karabük Üniversitesi- perihancalay_9205@hotmail.com

Karaman– Ar. Gör. Hüseyin AKSOY – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi- h.aksoy@kmu.edu.tr

Kars– Dr. Öğr. Üyesi Adem BALKAYA- Kars Kafkas Üniversitesi- adembalkaya81@hotmail.com

Kastamonu– Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK – Kastamonu Üniversitesi- aabdurrezzak@kastamonu.edu.tr

Kayseri– Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇAPRAZ- Erciyes Üniversitesi- erhancapraz@erciyes.edu.tr

Kırıkkale– Doç. Dr. Aktan Müge YILMAZ- Kırıkkale Üniversitesi- aktanmuge@hotmail.com

Kırşehir– Dr. Meltem YILMAZ- Ahi Evran Üniversitesi- meltem.yilmaz@ahievran.edu.tr

Kilis– Doç. Dr. Mehmet ALPTEKİN- Kilis 7 Aralık Üniversitesi- mehmetalptekin@kilis.edu.tr

Kocaeli– Dr. Öğr. Üyesi Uğur DURMAZ- Kocaeli Üniversitesi- ugur.durmaz@kocaeli.edu.tr

Konya– Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK – Necmettin Erbakan Üniversitesi- aozturk@erbakan.edu.tr

Manisa– Dr. Öğr. Üyesi Gürol PEHLİVAN – Celal Bayar Üniversitesi- gurolpehlivan@hotmail.com

Mardin– Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra UYGUR – Mardin Artuklu Üniversitesi- uygur_haticekubra@hotmail.com

Muğla– Dr. Öğr. Üyes Aysun DURSUN- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- adursun@mu.edu.tr

Muş– Arş. Gör. Fırat TAŞ- Muş Alparslan Üniversitesi- f.tas@alparslan.edu.tr

Nevşehir (1)– Doç. Dr. Recep TEK- Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi- receptek@nevsehir.edu.tr

Nevşehir (2) Arş. Gör. Yücel ÖZDEMİR – Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi- ozdemiryucel@nevşehir.edu.tr

Ordu– Uz. Mustafa EREN- kutaymustafa@hotmail.com

Osmaniye– Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞANER- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi- alidoganer@osmaniye.edu.tr

Rize– Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ- Recep Tayyip Erdoğan Üniverstesi- elif.demirci@erdogan.edu.tr

Samsun– Arş. Gör. Recep DEMİR- Ondokuz Mayıs Üniversitesi- recep.demir@omu.edu.tr

Siirt– Doç. Dr. Rezan KARAKAŞ-  Siirt Üniversitesi- rezankarakas@hotmail.com

Sinop– Doç. Dr. Songül ÇEK- Sinop Üniversitesi- songul.cek@sinop.edu.tr

Sivas– Dr. Öğr. Üyesi Uğur BAŞARAN- Cumhuriyet Üniversitesi- ubasaran@cumhuriyet.edu.tr

Şanlıurfa– Arş. Gör. Dr. Hakan ÇELİKTEN- Harran Üniversitesi- hakancelikten1@gmail.com

Tokat– Arş. Gör. Sinan YAMAN- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi- sinan.yaman@gop.edu.tr

Tunceli– Arş. Gör. Hüseyin KARA – Munzur Üniversitesi- huseyinkara@munzur.edu.tr

Uşak– Dr. Mustafa DUMAN- Uşak Üniversitesi- mustafa.duman@usak.edu.tr

Van– Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi- metineren1376@gmail.com

Yozgat– Ahmet Emin ŞAHİNER- Bozok Üniversitesi- a.eminsahiner@yobu.edu.tr

Zonguldak– Doç. Dr. Gül Banu DUMAN – Bülent Ecevit Üniversitesi- gbanu.duman@beun.edu.tr

YURT DIŞI TEMSİLCİLERİ

Azerbaycan-  Doç. Dr. Hikmet QULIYEV

Çin- Dr. Jinghua HUANG

İtalya-Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARATAŞ

Kazakistan- Öğr. Gör. Halil ÇETİN

Kosova, Prizren-  Yrd.Doç.Dr. Elsev Brina LOPAR- Prizren Üniversitesi

Kosova, Priştine-  Doç.Dr. Nuran Malta MUHAXHERI -Priştine Üniversitesi

Ukrayna-  Doç. Dr. Tudora ARNAUT – Taras Shevchenko National University of Kyiv