Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi (UHAD) çift kör hakemli bir değerlendirme politikası izlemektedir. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’ne yollanan çalışmalar ilk olarak editör kurulu gözetiminden geçer. Gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağına, editör kurulu karar verir. Editör kurulunun onayından sonra yazılar hakem havuzu içerisinden seçilen ve gönderilen yazının konusu ile ilgili iki kör hakeme gönderilir. Hakemlerden birisinin çalışmanın dergide yayımlanmasının uygun olmadığı yönünde fikir belirtmesi ve diğer hakemin onay vermesi halinde çalışma üçüncü bir kör hakeme gönderilir ve son gönderilen hakemin belirteceği karar doğrultusunda hareket edilir. Özetle, dergiye gönderilen çalışmanın dergide yayımlanabilmesi için en az iki hakemden onay alınması gerekmektedir. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi (UHAD), dergiye gönderilen her çalışmanın yayımlanacağı garantisini vermemektedir. Diğer yandan, hakemler tarafından kabul edilen bir çalışma bilimsel ve akademik etik gözetilerek editör kurulunun gerekçeli kararıyla reddedilebilir.