Amaç

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Halkbilimi Araştırmaları Derneğinin yayın organıdır. Dergi halkbilimi ve sosyoloji, antropoloji, güzel sanatlar gibi halkbilimi ile ilişkili disiplinlerden bilimsel yayınlar üretmek ve üretilen yayınları bilim dünyasına duyurmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, halkbilimi, sosyoloji, antropoloji, etnoloji,medya ve iletişim, müzik bilimleri, el sanatları gibi alanlarda kültür araştırmalarına katkı sağlayacak yazılara yer verecektir. Kültür ve beslenme, kültür ve halk sağlığı, kültür ve göç, kültür ve çevirimiçi dünya, kültür ve medya, kültür ve sanat, kültür ve turizm ile gelenekten geleceğe kültür çerçevesinde hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme ve eleştiri yazıları, derlemeler de derginin yayın kapsamı içindedir. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir ancak her sayıda derginin sayfa sayısının en fazla üçte biri kadar olmak üzere diğer dillerdeki yazılara yer verilebilir.