image

Cilt 3 - Sayı 5

Cilt 3 - Sayı 5 - 30 Kas 2020


 •  Sayı Dosyaları

 •  Özgün Makale
  • BEŞİNCİ SANAYİ DEVRİMİ TOPLUM 5.0 VE YAPAY ZEKÂ KÜLTÜRÜ / Sayfalar : 1-17

   PDF , Doktora Recep KOÇAK


  • KURGUNUN HARCI OLARAK TÜRKÜ BEHZAT Ç. DİZİSİNDE TÜRKÜLERİN KULLANIMI / Sayfalar : 18-29

   PDF, Dr. Öğretim Görevlisi Adil ÇELİK


  • GELENEK VE POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: MENDİLİMDE KIRMIZIM VAR / Sayfalar : 30-47

   PDF, Yüksek Lisans Hayriye Sema MUNGAN, Yüksek Lisans Can ÇARA


  • KÜLTÜR AKTÖRLERİNDEN İNTERNET FENOMENLERİNE DOĞUM VE EVLİLİK İLE İLGİLİ UYGULAMALAR / Sayfalar : 48-69

   PDF, Doktora Kamile SERBEST


  • TÜRK KARİKATÜRÜNDE HALK DİNİ GÖSTERGELERİNİN GROTESK VE UYUMSUZLUK KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ (1925 - 1975) / Sayfalar : 70-91

   PDF, Arş. Gör. Erdem AKIN


  • SOSYO-POLİTİK YAPININ FIKRA TİPLERİNDEKİ DÖNÜŞÜME ETKİSİ (KARS ÖRNEĞİ) / Sayfalar : 92-106

   PDF, Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜVEN


  • EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM BAĞLAMINDA ŞANLIURFA EFSANELERİ / Sayfalar : 107-126

   PDF, Dr. Hakan ÇELİKTEN


  • DEDİKODU HALKBİLİM TÜRÜ MÜDÜR? / Sayfalar : 127-146

   PDF, Dr. Aynur GAZANFARGİZİ, Hamlet ISAHANLİ


  • HALKBİLİMSEL AÇIDAN TÜRK DÜNYASI SOSYOKÜLTÜREL BAĞLAMINDA ETİK VE METAETİK / Sayfalar : 147-168

   PDF, Doktora Sacide ÇOBANOĞLU


  • OĞUZ TÜRKLERİNDE GİYİM KUŞAM / Sayfalar : 169-191

   PDF, Uzman Minara GULİYEVA


  • ATABETÜ’L-HAKÂYIK’TA GEÇEN ATASÖZLERİ ÜZERİNE İŞLEVSEL KURAMA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME / Sayfalar : 192-203

   PDF, Doktora Mustafa EREN


  • A SEMIOTIC ANALYSIS OF WAR PICTURES DRAWN BY SYRIAN CHILDREN / Sayfalar : 204-222

   PDF, Doç. Dr. Fatma NİSAN, Doç. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA


  • KÜLTÜREL MİRAS VE DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA “GAZİ TÖMER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ” / Sayfalar : 223-246

   PDF, Doktora Koray ALTINOK


  • XIX. YÜZYILIN SONLARINDA AZERBAYCAN'IN BAZI İLLERİNDE VAR OLAN EL SANATLARI DEBBAĞLIK, BAKIRCILIK, HASIRCILIK / Sayfalar : 247-261

   PDF, Doç. Dr. Tural ŞİRİYEV, Dr. Sevinc NASİROVA


  • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SERAMİK OYUNCAĞIN SÜRECİ VE DEĞİŞİMİ / Sayfalar : 262-280

   PDF, Prof. Sıdıka SEVİM, Doktora Melike SAYGI


 •  Çeviri
  • Culture Industries in a Postindustrial Age: Entertainment, Leisure, Creativity, Design / Sayfalar : 281-293

   PDF, Prof. Raúl Rodríguez FERRÁNDİZ, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN


 • Kitap Tanıtımı
  • REVİEWS REİCHL, KARL DAS USBEKİSCHE HELDENEPOS ALPOMİSH EİNFÜHRUNG / Sayfalar : 294-299

   PDF, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KORKMAZ


  • Ahmet Özgür GÜVENÇ, FOLKLOR VE SİNEMA / Sayfalar : 300-306

   PDF, Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ


  • ORTA TOROSLARDA YAŞAYAN SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİ (GELENEK, GÖRENEK ve İNANIŞLARI) / Sayfalar : 307-310

   PDF, Fethiye Rana DÖNMEZ


 • Dergimizin bu sayısı 505 kez görüntülendi.

0 Yorum

 • Bu sayımıza henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum YazınEmail adresi bilginiz güvenli amaçlı olup yayınlanmayacaktır, işaretli alanların doldurulması zorunludur *